วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 16

วัน อังคาร  ที่ 11  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2555

ความรู้ที่ได้รับ

          -  มีการส่งกิจกรรมที่จะทำไปจัดที่โรงเรียนอนุบาลสาธิตราชภัฎจันทรเกษมต่อจากอาทิตย์ที่แล้ว
          -  อาจารย์ชี้แจงการไปทำกิจกรรมว่าจะต้องจัดเตรียมอะไรบ้าง
                    -  การจัดสถานที่
                    -  การซื้ออุปกรณ์
                    -  การจัดทำป้ายชื่อของเด็กอนุบาล
                    -  ในการเข้าฐานใช้เวลา 10 - 15 นาที
         -  อาจารย์พูดถึงสิ่งที่ต้องมีใน Blogger  ว่าจะต้องมีอะไรบ้าง
                    -  ดูโทรทัศน์ครู
                    -  สมาชิกต้องครบ
                    -  มีลิงค์แห่งข้อมูลใหม่ๆ
                    -  ข้อมูลการเข้าเรียน
                    -  ถ่ายรูปกิจกรรม
                    -  ลงขั้นตอนการทำกิจกรรมต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น